สาระดีๆ ประจำเดือนกรกฏาคม
ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับฝึกโยคะคือช่วงเช้าตรู่ หรือช่วงเวลาบ่ายค่อนข้างเย็น ไม่ควรปฏิบัติในช่วงเที่ยงวัน (12.00 –13.00 น.) 
การฝึกในช่วงเช้า จะทำให้ร่างกายสดใส แต่จะมีข้อเสียอยู่บ้างคือเส้นเอ็นและกล้ามเนื้ออาจจะแข็งอยู่บ้าง ทำให้ใน ขณะฝึกจะรู้สึกว่าตัวหนัก ๆ นั่นเป็นเพราะว่าความยืดหยุ่นในขณะฝึกในช่วงเช้ามีน้อย ส่วนการปฏิบัติช่วงบ่ายค่อนข้างเย็น จะเป็นการพักผ่อนร่างกายและจิตใจ และเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อก็พร้อมในการฝึก ทำให้ในขณะฝึกเกิดความยืดหยุ่นได้ดี
ช่วงเวลาในการฝึก หากมีการรับประทานอาหารปริมาณปกติ ควรทิ้งเวลาอย่างน้อย 1 ชั่งโมง ก่อนการฝึกโยคะ และหากมีการรับประทานอาหารหนัก ควรทิ้งเวลาอย่างน้อย 3 ชั่งโมง ก่อนการฝึกโยคะ ผู้ฝึกโยคะที่เป็นผู้หญิงเป็นจำนวนมากมักจะมีวัตถุประสงในการฝึกจะมาฝึก เพื่อรูปร่างที่สวยงาม และผู้ฝึกผู้หญิงเหล่านี้มักจะอดอาหารมาก่อนฝึกโยคะ จึงทำให้บางครั้งเกิดอาหารหน้ามืด เป็นลม และการบาดเจ็บได้


ขอบคุณความรู้ดีๆจาก thaiyogaboar ค่ะ